Bemutatkozás

A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, amely 2001-ben alakult az önkormányzat folyamatos támogatásával, biztos partnerként, egységes szakmai és módszertani szemlélet megvalósításával, és a szükségletek feltárásával segíti a helyi szinten megvalósuló kábítószer-megelőző és kábítószer-kezelő tevékenységeket, emellett részt vesz az ehhez kapcsolódó döntések szakmai előkészítésében. A Magyar Köztársaság Országgyűlése 80/2013. (X. 16.) határozatával elfogadta a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 – Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen című dokumentumot. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a fenti dokumentum alapelveivel, valamint az Európai Unió drogstratégiai céljaival összhangban felülvizsgálta és átdolgozta a város 2009-2014 évi helyi stratégiáját, és elkészítette a „TEGYÜNK KÖZÖSEN!” Debrecen Megyei Jogú Város átfogó stratégiája a szenvedélybetegségek megelőzésére és a szenvedélybetegek ellátására 2014-2020 című dokumentumot, amelyet Debrecen Megyei Jogú város közgyűlése elfogadott 2014. szeptember 25-én. A Stratégia megvalósításának alap pillére az együttműködés a döntéshozó önkormányzati testület és bizottságai, a végrehajtó polgármesteri hivatal és a szakmai testület, a Kábítószerügyi Fórum között. Debrecen Stratégiája a közösségi megközelítést és az egészségfejlesztés szemléletét helyezi előtérbe. Ennek elsődleges oka, hogy a probléma is a közösségben alakult ki, a közösségre jelent veszélyt, tehát a megelőzés és a kezelése is ott kell, hogy történjen. A helyi Stratégia – igazodva a Nemzeti Drogellenes Stratégiához – komplex módon tekint a függőségi problémákra, kiemelve a kábítószer-problémát, de hangsúlyozva, a szoros összefüggéseket a legális szerekkel, és a viselkedési függőségi problémákkal. Ezért újszerűsége abban áll, hogy a szenvedélybetegségek kezelését helyezi a fókuszpontba.

Debrecen, 2014.október 10. Tegyünk közösen Debrecen városért!

Berényi András Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai elnöke