Csomópont Drogprevenciós Információs Iroda

Bemutatkozás

Az Iroda megalakulásának előzményei:

A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a Debrecen városi drogstratégiában (2003.) ajánlásként fogalmazza meg, hogy szükséges lenne egy olyan iroda létrehozása, ami a drog prevenció számára mintegy módszertani központként tud működni.

2004 nyarán a város létrehozta a Csomópont Drogprevenciós Irodát, amely szervezetileg a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. részét képezi.
2011. szeptemberében az iroda, korábbi helyéről, a Simonffy utca 21. szám alá költözött az Ifjúsági Házba.

Tevékenységi terület:

Az iroda küldetése a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum drogprevenciós szolgáltatást nyújtó tagszervezeteinek és a szolgáltatást igénybe vevők közötti koordináció és folyamatos párbeszéd biztosítása. A folyamatos kapcsolattartás a szervezetekkel, intézményekkel és az önkormányzat szerveivel ugyanolyan kiemelkedő feladat, mint az információgyűjtés és információszolgáltatás.

Intézményi/szervezeti adatok

Cím: DEMKI Ifjúsági Ház Debrecen

4025 Debrecen, Simonffy utca 21.

I. emelet 123. iroda

Kapcsolattartó: Meszner Gabriella I. emelet 109. iroda

Telefon:  06-30/465-10-45

E-mail:  csomopontiroda@gmail.com