Prizma – Egyén, Család, Közösség – Komplex drogprevenciós program Debrecenben

 

MAGYAR ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET
Prizma – Egyén, Család, Közösség – Komplex drogprevenciós program Debrecenben EFOP-1.8.7-16
Helyi akcióterv 2022-2024

PRIZMA – AKCIÓTERV EFOP

 A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jelenléte Debrecenben, kiemelten a szenvedélybetegek ellátásra, programok, eredmények bemutatására.
Az 1991-ben alapított Magyar Ökumenikus Segélyszervezet hazánk egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete. A természeti csapások és ember okozta válságok károsultjainak támogatása mellett több mint 50 különböző szociális szolgáltatást nyújt Magyarországon és a határainkon túl: a nemzetközi humanitárius és fejlesztési munkával párhuzamosan kiépítette hazai szociális intézményhálózatát, amely rászoruló gyermekek, krízishelyzetbe került családok, hajléktalanok, szenvedélybetegek és munkanélküliek társadalmi integrációját segíti az ország számos régiójában.
A szervezet hazai területen folytatott tevékenységeinek elsődleges célkitűzése az, hogy azon csoportok számára szervezzen ellátásokat, akiket nem képes elérni a szociális ellátórendszert, illetve, akik számára a szociálpolitika nem tud reális eszközöket biztosítani a sikeres társadalmi beilleszkedéshez. A Segélyszervezet országos intézményhálózatának legfőbb törekvése, hogy az átmenti segítségen túl kitörési pontokat is tudjon kínálni a szegénységből.
Kiemelt célkitűzés a krízisbe került, szegény sorsú egyének és családok segítése. Országos intézményhálózatán és segélyprogramjain keresztül a Segélyszervezet arra törekszik, hogy ne csak átmeneti támogatást, de valódi esélyt kínáljon a szegénységből való kitörésre, a tartós felzárkózásra.
A Segélyszervezet fontosnak tartja az egyén méltóságának megőrzését, döntési szabadságának képviseletét, a családi értékek erősítését. A segítségnyújtás során együttműködik a támogatottakkal, bevonja őket a problémamegoldás folyamatába, hogy képessé váljanak aktív szerepet vállalni nehézségeik megoldásában, s így minél előbb visszailleszkedhessenek a társadalomba.
Az alapvető cél az ellátások hatékonyabbá tétele, a prevenció biztosítása intézmények létrehozásával és innovatív modellprogramok kidolgozásával.